“سوتام ساکونیتون” سفیر جدید آکرودیته لائوس در تهران طی دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران استوارنه خود را تقدیم وی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران پس از دریافت استوار نامه “سوتام ساکونیتون” سفیر جدید آکرودیته لائوس اظهار امیدواری کرد که شروع ماموریت سفیر جدید لائوس در تهران سرآغازی برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد.

وی همچنین همکاری دو کشور در مجامع بین المللی نظیر سازمان ملل را در جهت توسعه مناسبات ارزیابی کرد و گفت: رفت و آمد مسوولان عالی رتبه دو کشور می تواند منجر به ارتقای بیش از پیش همکاری ها شود.

رییس جمهوری با بیان این که باید شرایط برای فعالیت بیشتر بخش های خصوصی دو کشور در حوزه اقتصاد فراهم شود، گفت: لائوس جزو کشورهایی است که مردم آن سالیان دراز در برابر استعمار مبارزه کردند.

“سوتام ساکونیتون” سفیر جدید آکرودیته لائوس نیز در این دیدار با بیان این که دولت و ملت لائوس اهمیت بسیار زیادی برای ایران و سابقه و تاریخچه روابط دو کشور قائل هستند، گفت: انقلاب ایران آیینه مبارزات و فعالیت های مردم لائوس علیه استعمار است و ما به تلاش های ایران در جهت استقلال خواهی احترام می گذاریم.

وی اظهار داشت: مردم هر دو کشور با امپریالیسم و استعمار مبارزه کردند و پیامد های جنگ و خشونت را به خوبی درک می کنند لذا سیاست کلی ما همانند جمهوری اسلامی ایران در جهت استقرار صلح در منطقه و جهان است.

سفیر جدید آکرودیته لائوس در ایران با یادآوری عضویت کشورش در اتحادیه “آ سه آن” و ظرفیت های اقتصادی این اتحادیه و نیز عضویت هر دو کشور در جنبش عدم تعهد، آمادگی لائوس را برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران اعلام کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin