با حضور سفیر ایتالیا در تهران تفاهم نامه همکاری بین سازمان های فرهنگی و جهانگردی ایران و ایتالیا و موزه های تابعه به امضا رسید.به گزارش آوا دیپلماتیک، نشست مشترک “لوکا جان سانتی” سفیر جمهوری ایتالیا در تهران با طالبیان معاون میراث فرهنگی و لادن جعفری تهرانی مدیر کل دفتر امور بین الملل، به منظور امضاء تفاهم نامه بین موزه ای ایران و ایتالیا در موزه ملی ایران برگزار شد.

در این نشست موزه ملی ایران به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران از یک سو و سفارت ایتالیا در تهران به نمایندگی از وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و جهانگردی جمهوری ایتالیا، موزه واتیگان، موزه کاپیتولینی و بنیاد پرادا از سوی دیگر، تفاهم نامه همکاری را امضاء کردند.

در این مراسم “لوکا جان سانتی” که روزهای پایانی ماموریت خود در ایران را سپری می کند از همکاری های خوب و سازنده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طول مدت اقامت خود در تهران تشکر و قدردانی کرد. خانم ها تهرانی و گرجی هم موفقیت بیش از پیش وی را در پست جدید خواستار شدند.

در حاشیه این ملاقات، سفیر واتیکان ضمن تجلیل از ارزش گذاری کشورمان به هنر و تاریخ، از حضور فعال بانوان ایرانی در عرصه های مدیریتی این سازمان اظهار خرسندی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin