سفیر جدید هند در ایران رونوشت استوارنامه خود را به ظریف تسلیم کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، «گَدّام دارمندرا»، سفیر جدید هند در ایران با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin