نمایندگان موزه صلح تهران کارازار کمپین فاجعه منا با بیش از 2 میلیون و 500 هزار امضا به هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد تحویل داد.

در تاریخ 2 مهرماه 1394 تعدادی از حجاح در مکه به دلیل ازدحام بیش از حد جان خود را از دست دادند. تعداد قطعی کشته شدگان هنوز مشخص نیست. به دنبال این اتفاق، ایرانیانی که در داخل و خارج از این کشور زندگی می کنند کارزاری را راه اندازی کرده و نگرانی خود را نسبت به این موضوع ابراز کرده اند. این کارزار تا به امروز بیش از 2 میلیون و 500 هزار امضا جمع کرده است.  در تاریخ 10 آبان ماه 1394 این کارزار به آقای گری لوییس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد، تحویل داده شد.

  در متن این کارزار آمده : ما ایرانیان بدین وسیله همدردی و پشتیبانی خود را از همه بازماندگان اندوهگین فاجعه سرزمین منا در مناسک آیینی حج امسال اعلام کرده و از شما درخواست داریم تا با دخالت مستقیم و مسئولانه خود تمامی ابعاد این فاجعه را شفاف سازی نمایید. با امید جلوگیری از تکرار چنین فجایع در آینده برای همه بشریت.

  آقای رضا کیانیان، بازیگر نامدار کشور و خانم فاطمه عظیمی که یکی از اعضای خانواده خود را در این حادثه از دست داده اند به دفتر سازمان ملل متحد آمدند تا به نمایندگی از تمامی خانواده های داغدار این کارزار را به آقای گری لوییس تحویل دهند.

  آقای تقی پور، مدیر موزه صلح تهران، در سخنان خود گفت: هزاران نفر از ایرانیان جان خود را در این حادثه از دست دادند. به نظر من وظیفه تمام ما این بود که نگرانی خود را در راهی صلح آمیز به گوش جهانیان برسانیم. امروز ما اینجا هستیم تا کارزار فاجعه سرزمین منا را به دبیرکل سازمان ملل متحد برسانیم.

  در این مراسم آقای لوییس گفت: مایلم بگویم این کارزار توانایی انجام کارهای خوب در چند مرحله را دارد. در مرحله ی اول افرادی با طرز فکرهای مختلف برای هدفی مشترک، کنار هم آمدند. و همچنین این کارزار حرکات مدنی را ترویج می کند که به واسطه آن صدای مردم نیز شنیده می شود.

 آقای لوییس افزود:باعث خوشحالی و افتخار من است که شما سازمان ملل متحد را برای این موضوع انتخاب کردید تا از آن به عنوان عنصری برای کاهش فشار از روی مردم ایران در راهی صلح آمیز استفاده کنید. این زمان، دوره ای بسیار احساسی برای مردم ایران است. موزه صلح تهران در این مورد با هماهنگی این کمپین از تنش هایی که این روزها باعث نگرانی است، کم کرده است.

  در خاتمه آقای لوییس افزود:به نمایندگی از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد این کارزار را تحویل گرفته و به ایشان تقدیم می کنم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin