رییس جمهور با دریافت استوار نامه پال‌ فلی سفیر جدید استرالیا در ایران بر تعمیق مناسبات دو کشور تاکید کرد.محمود احمدی‌نژاد در دیدار پال‌فلی سفیر جدید استرالیا با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و استرالیا همواره روابط خوبی بوده و هیچ نقطه تاریکی در روابط تاریخی دو کشور وجود ندارد، اظهار داشت: مطمئناً در آینده سطح روابط بهتر از گذشته بوده و شاهد گسترش و تعمیق آن خواهیم بود.
پال‌فلی سفیر جدید استرالیا نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوار نامه خود به دکتر احمدی‌نژاد خواستار توسعه سطح مناسبات همه جانبه تهران – کانبرا شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin