سفیر هند در ایران بر اهتمام كشور خود جهت توسعه مبادلات اقتصادی و افزایش حجم تجارت با ایران در منطقه آزاد چابهار تاكید كرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “سریو استاوا” سفیر هند در تهران طی دیدار از منطقه آزاد چابهار ضمن تاکید بر توسعه روابط اقتصادی میان ایران و هند از طریق چابهار بر قصد كشور متبوع خود مبنی بر اجرای آزمایشی ارسال بار از طریق چابهار به مرز میلك ابراز تمایل كرد.
وی همچنین از تمایل دولت هند برای سرمایه گذاری در بخش های توسعه ترانزیت و تجارت، استفاده از بندر چابهار برای تامین نیازهای سایر استان های كشورمان خبر داد و بر سرمایه گذاری كشورش در بخش صنعت چابهار تاكید كرد.
سفیر هند و هیات همراه از بخش های مختلف تجاری و صنعتی منطقه آزاد چابهار بازدید كردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin