سفیر فنلاند در ایران در دیدار با رییس خانه صنعت و معدن ایران گفت: ایران جزو نخستین کشورهایی بود که با این کشور ارتباط برقرار کرد و امیدواریم روابط دو کشور بیش از گذشته دنبال شود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کیو نوروانتو اقتصاد فنلاند را صادرات محور دانست و گفت: آماده برقراری ارتباط بین فنلاند و اصفهان در بخش های مختلف اقتصادی هستیم.

رییس خانه صنعت و معدن ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اتاق های بازرگانی سفیران صلح و دوستی بین دولت و ملت ها هستند، گفت: تبادل هیات های تجاری و حضور در نمایشگاه های تخصصی می تواند روابط اقتصادی دو کشور ایران و فنلاند را وارد مرحله جدیدی کند.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی افزود: سفارت فنلاند می تواند زمینه ارتباط بین اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق بازرگانی فنلاند را برقرار کند.

وی برداشتن تحریم های اقتصادی بر ضدایران را فرصتی برای کشورهای اروپایی و از سرگیری روابط اقتصادی و سرمایه گذاری دانست و افزود: ایران جزء امن ترین کشورهای غرب آسیا است که می تواند مقصد مطمئنی برای سرمایه گذاران اروپایی باشد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تدوین ١٨٠طرح سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: سرمایه گذاران فنلاندی می توانند در بخش های مختلف گردشگری،كشاورزی و صنعتی ایران و اصفهان سرمایه گذاری کنند.

سهل آبادی افزود: كشور ما با هفتاد میلیون جمعیت دارای بازار ٤٠٠میلیون نفری در همسایگی اش است و فنلاند می تواند از ظرفیت ایران برای ورود به این بازار استفاده کند.

سهل آبادی خواستار ایجاد بخش ویژه اصفهان در سفارت فنلاند شد و گفت: اتاق بازرگانی اصفهان آماده همکاری با این بخش در زمینه های مختلف اقتصادی است.

تبادل هیات های تجاری و حضور در نمایشگاه های تخصصی می تواند روابط اقتصادی دو کشور ایران و فنلاند را وارد مرحله جدیدی کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin