به دنبال تشدید تنش در شبه جزیره کره و اعمال تحریم علیه پیونگ‌یانگ، سفیر کره شمالی در ایران طی بیانیه ایی که در اختیار “آوادیپلماتیک” قرار داده است به تشریح مواضع دولت این کشور پرداخته است:

در سال های اخیر، ایالات‌متحده و پیروانش در شورای امنیت سازمان ملل به دست‌کاری «قطعنامه های تحریمی» علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره ادامه و اقدامات دفاعی که به‌منظور تقویت قدرت دفاع ملی جمهوری دموکراتیک خلق کره اتخاذ شده را همانند تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی جلوه داده اند.

کمیته حقوقدانان کره دراین‌باره اوراق سفیدی را منتشر کرده که در آن، به پیشینه تحریم‌های تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورهای مستقل و ماهیت غیرموجه و پوچی ابعاد حقوقی که دبیرخانه سازمان ملل مدعی آن بوده پرداخته است.

حقیقتاً، تاریخچه تحریم‌های سازمان ملل، از حیث نظارت و داوری، از شدت جرم‌های بسیار، مخدوش است و تحریم‌های آن علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره اسناد مجرمانه‌ای هستند که هیچ ‌وجه حقوقی، اخلاقی و بی طرفی در آنها وجود ندارد.

اگر آزمایش‌های هسته ای یا پرتاب موشک‌های ماهواره ای و بالستیک به‌خودی‌خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شوند، آنگاه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل باید یکی پس از دیگری هدف تحریم‌ها و قطعنامه های متعاقب آن باشند، چراکه بیش از دو هزار آزمایش هسته‌ای انجام داده و بیش از هفت هزار ماهواره پرتاب کرده‌اند و هنوز هم آزمایش‌های موشکی بالستیک بین قاره ای را به‌طور روزانه پی می گیرند.

اما شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها را بدون دلایل حقوقی و تنها برمبنای بروز تهدید از قبل آزمایش‌های هسته‌ای، ماهواره‌ای و پرتاب موشک بالستیک جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی علیه صلح و امنیت بین‌المللی ارائه کرده است. درعین‌حال، ایالات‌متحده کشورهای دیگر را تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار می‌دهد تا با سیاست خصمانه آن در قبال جمهوری دموکراتیک خلق کره مبنی بر اعمال تحریم و صدور قطعنامه همسو شوند.

اگر «قطعنامه های» شورای امنیت سازمان ملل «منصفانه» و «منطقی» بود، آنگاه به‌طور طبیعی و بدون هرگونه اجبار و فشار از سوی ایالات‌متحده بر دیگر کشورها نیز اعمال می‌شد.

البته، ایالات‌متحده همه نیروهای تحت امر خود را بسیج کرده تا کشورهای دیگر را زیر فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار دهند تا قطعنامه تحریم‌های غیرقانونی و مهندسی‌شده را علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره اعمال کند.

دلیل اصلی مسئله هسته‌ای در شبه‌جزیره کره به ایالات‌متحده معطوف می‌شود؛ ایالات‌متحده تنها کشوری بود که جمهوری دموکراتیک خلق کره را مجبور کرد تا به سلاحی هسته‌ای بدل شود.

آزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب های موشک بالستیک ما مصداق اقدامات دفاعی عادلانه و صحیح به‌منظور حفظ استقلال و حق بقا در برابر تهدید هسته‌ای ایالات‌متحده بوده که بیش از نیم‌قرن ادامه دارد و از سوی محافل حقوق بین‌الملل نفی نمی‌شود.

همان‌طور که برهمگان آشکار است، قطعنامه‌های تحریم سازمان ملل علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره نه دارای مبنای حقوقی و غیرموجه بوده که طبیعتاً نمی‌توان از اخلاقیات آن‌ها سخنی به میان آورد.

سازمان ملل قطعنامه تحریم غیرقانونی و غیراخلاقی را علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره اتخاذ و تحریم‌های بلوکه ای را اعمال کرده است.

ضروری است که مجمعی از متخصصین حقوق بین‌الملل تشکیل شود تا مبنای حقوقی قطعنامه های تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره را شفاف‌سازی کند.

قطعنامه های تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره موضوعی است که تنها به جمهوری دموکراتیک خلق کره مربوط نمی‌شود.

در تاریخچه 70 ساله سازمان ملل مشخص است که اگر امروز جمهوری دموکراتیک خلق کره مورد هدف تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفته، فردا نوبت کشور دیگری است.

این حقیقت عیان به‌خوبی نشان می‌دهد که تشکیل مجمعی از متخصصین حقوق بین‌الملل جهت تفحص در باب مبانی حقوقی قطعنامه های تحریمی ضروری ترین موضوع پیش رو است.

مجمع متخصصین حقوق بین‌الملل جایی است که مشروعیت حقوقی قطعنامه ها و تحریم‌ها را می‌توان به‌طور منصفانه و از منظر حقوق بین‌الملل بررسی کرد.

در تاریخ 13 مارس 2017، سفیر دائم جمهوری دموکراتیک خلق کره در سازمان ملل به دبیرخانه سازمان ملل پیشنهاد داد که کارشناسان دولتی و غیردولتی از همه کشورها و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی بنا به میل خودشان به مجمع بیایند و رسالت این مجمع به‌طور مستدل و با انعکاس نظرات و خواسته های حاضرین تعیین شود.

بر اساس رسالت اصلی خود مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، دبیرخانه سازمان ملل باید به مسئولیت خود در قبال جامعه بین‌المللی از طریق پاسخ به پیشنهاد ما مبنی بر تشکیل مجمع کارشناسان حقوق بین‌الملل جهت شفاف‌سازی مبانی حقوقی قطعنامه ها و تحریم‌ها علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره عمل کند.

در روز جمعه سخنگوی ستاد مشترک ارتش مردمی کره طی بیانیه‌ای وضعیت بسیار خطرناکی که به دلیل تحریکات و بی ملاحظگی های نظامی دولت ترامپ در حال سرایت به همه شبه‌جزیره کره است را تشریح کرده است. در این بیانیه آمده که دولت ترامپ در ایالات‌متحده هم‌زمان با جنگ افروزی های هسته‌ای، طبیعت غارتگر خود را به نمایش گذاشته است.

سیاست مربوط جمهوری دموکراتیک خلق کره که توسط دولت ترامپ شکل گرفته است نخست به اعمال تحریم‌های شدید با مشارکت طرفی دیگر، سپس استقرار مستمر و تاکتیکی تسلیحات هسته‌ای در کره جنوبی و درنهایت، اتخاذ اقدامات نظامی مستقل به‌منظور انجام «عملیات سربه نیست گرانه» علیه رهبری جمهوری دموکراتیک خلق کره و حمله پیشگیرانه می‌پردازد.

درواقع، دولت ترامپ که در 6 آوریل با موشک کروز حمله غیرمنتظره ای را به سوریه انجام داد، هم اکنون قدم در مسیر تهدیدات آشکار و باج‌گیری از جمهوری دموکراتیک خلق کره گذاشته و آن را «هشداری جدی» خوانده است.

وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و دیگر مقامات ایالات‌متحده که در بحث امنیت این کشور دخیل هستند به‌طور آشکار و بیش از هرزمان دیگری فریاد اقدامات نظامی علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره را سر می‌دهند.

در این وضعیت بحرانی که طی آن، جنون نظامی مزمن دولت ترامپ به‌جایی رسیده که دیگر نمی‌شود از آن چشم پوشید، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری دموکراتیک خلق کره موضع اصولی خود را عطف به اختیارات به شرح زیر تشریح می‌دارد:

همه تحرکات تحریک آمیز و غارتگرانه ایالات‌متحده در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی که پیرو سیاست خصمانه آن در قبال جمهوری دموکراتیک خلق کره می‌باشد توسط برخورد متقابل شدید ارتش و مردم جمهوری دموکراتیک خلق کره به‌طور کامل بی اثر خواهد شد.

شدیدترین عکس‌العمل ما علیه ایالات‌متحده و نیروهای تحت امر آن‌چنان بی‌رحمانه خواهد بود که نمی‌گذارد متعرضان جان سالم به در ببرند.

در این وضعیت بحرانی، ایالات‌متحده باید به خود بیاید و گزینه مناسبی را برای حل مشکل پیش رو انتخاب کند.

ارتش و مردم جمهوری دموکراتیک خلق کره با شجاعت تمام به کسانی که به کرامت و استقلال جمهوری دموکراتیک خلق کره تعرض کنند واکنش نشان می‌دهند و همواره بدون اغماض، گزینه‌های تحریک‌آمیز ایالات‌متحده را با شدیدترین عکس‌العمل‌ها به سبک کره ای بی‌اثر خواهند کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin