در سال 1991 میلادی رادای عالی (پارلمان) جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین بیانیه استقلال اوکراین را تصویب نموده بود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، بیانیه بخش مطبوعاتی سفارت اوکراین در ایران به مناسبت بیست و ششمین سالگرد استقلال این کشور آمده است:

این اعلام استقلال نتیجه قرن های مبارزه مردم اوکراین جهت تحقق حق برخورداری از دولت خود، رشد آزاد فرهنگ ملی، و عضویت کامل در جامعه بین المللی بوده است.

استقلال برای شهروندان اوکراین به جای حقوق و آزادی های سوری دوره اتحاد جماهیر شوروی حقوق و آزادی های راستین بخشیده و به نظام توتالیتر شوروی پایان داده است.

شکل گیری اوکراین به عنوان یک کشور مستقل همزمان با تاسیس نظام مردمسلاری و توسعه اقتصاد بازاری با گرایش اجتماعی صورت گرفته بود.

پس از سال 1991، در اوکراین نسل جدیدی از شهروندان به وجود آمده که به سنت دیرینه دموکراتیک بشریت احترام می گذرند.

انتخابات عادلانه و شفاف، آزادی بیان و مذهب، تحمل و احترام قومی و مذهبی متقابل از دستاوردهای مهم دموکراتیک اوکراین و نیز از واقعیت های زندگی نسل مدرن اوکراینی ها می باشد.

اوکراین در صحنه جهانی پس از اعلام استقلال همیشه یک کشور صلح جو با تمایل به عضویت در اتحادیه اروپا، پایبند به ارزش های تمدن دموکراتیک، متعهد به اصول حقوق بین المللی و همکاری متقابلا سودمند با تمام اعضای جامعه بین المللی بوده است.

اوکراین نیز به دنبال تقویت روابط با اوکراینی های سراسر جهان بوده، که همواره فعالانه به توسعه همکاری بین میهن تاریخی خود و کشور های محل اقامت کمک می کنند.

در آستانه 26 مین سالگرد استقلال اوکراین، اوکراینی ها معتقد هستند که تقویت بیشتر حاکمیت و دموکراسی، توسعه اقتصاد بازار رقابتی، مشارکت فعال در جامعه بین المللی، چشم انداز پیوستن به اتحادیه اروپا – تضامین قابل اعتماد برای شکوفایی اوکراین و عضویت آینده آن در خانواده ملل اروپای متحده می باشد.

امروز این جشن از معنی خاص برخوردار است، به دلیل این که بار دیگر اوکراین مجبور به دفاع از استقلال خود در برابر تجاوز روسیه، که به سرزمین ما دست درازی کرده است، می باشد.

برنامه های ما برای حل مسالمت آمیز اوضاع در بعضی مناطق استان های دونتسک و لوگانسک و نیز اتمام اشغال کریمه ازجانب اکثر کشورهای دنیا مورد حمایت قرار می گیرد.

ما بر همه سختی ها غلبه خواهیم کرد! و با کوشش های مشترک بر متجاوز پیروز خواهیم شد و با موفقیت کامل اصلاحات را که یک شروع قدرتمند برای ورود اوکراین به جامعه اروپا می باشد، به اتمام خواهیم رساند!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin