محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دیدار با “امه نوتب زمبرانو” سفیر جدید ونزوئلا در ایران، بر استوارنامه وی بوسه زد.

“امه نوتب زمبرانو” سفیر جدید ونزوئلا در مراسم شروع فعالیت رسمی خود به عنوان نماینده دستگاه دیپلماسی ونزوئلا در ایران طی دیدار با رئیس جمهور، به موضوع دریافت استوارنامه خود از دستان هوگوچاوز در بستر بیماری اشاره کرد.

زمبرانو با اشاره به جایگاه رابطه ایران و نزوئلا از دیدگاه چاوز بر ادامه راه رئیس جمهور فقید این کشور تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin