کارگاه آموزشی “ارزیابی سریع چشمی مراکز درمانی” توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دوره 20 نفر از کارشناسان و متخصصان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت کردند.

این کارگاه آموزشی بخشی از فعالیت‌های ظرفیت‌سازی و آموزشی پروژه بهتاب است که با حمایت دولت ژاپن و هدف “ارزیابی و بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها در برابر سوانح چندگانه” اجرا می‌شود.

این کارگاه شامل دو بخش نظری و عملی بود که در بخش عملی، شرکت‌کنندگان بیمارستان امیراعلم تهران را با استفاده از نرم‌افزار رایانک پروژه بهتاب ارزیابی کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin