کارگاه آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل با همکاری وزارت آموزش و پرورش، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، دفتر یونیسف در ایران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این کارگاه آموزشی دو روزه با محوریت کودکان بازمانده از تحصیل کارشناسانی از حوزه آموزش سازمانهای مختلف دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

این کارگاه مشترکا توسط وزارت آموزش و پرورش، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، دفتر یونیسف در ایران، و کمیسیون ملی یونسکو در ایران و بر اساس یافته های یک طرح جهانی مشترک به نام کودکان بازمانده از تحصیل برنامه ریزی و اجرا شده است.طرح جهانی کودکان بازمانده از تحصیل در سال 2010 میلادی از سوی یونیسف و موسسه آمار یونسکو با هدف کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل اجرا شد.

خانم دینا کرساتی و آقای هوگن یائو کارشناسان ارشد بخش حوزه آموزش از دفتر منطقه ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز برای تسهیلگری این کارگاه آموزشی به ایران سفر کردند.

در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی، دکتر ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران با اشاره به آمار منتشر شده در مورد کودکان بازمانده از تحصیل از سوی موسسه آمار یونسکو گفت: امروز 263 میلیون کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل در جهان وجود دارد که 61 میلیون آنها بیت 6 تا 11 سال، 60 میلیون بین 12 تا 15سال و 142 میلیون نوجوانان 15 تا 17 سال هستند.

دکتر پارکس گروه های مختلف کودکان بازمانده از تحصیل را کودکان خانواده های فقیر، دختران، کودکا ن مناطق روستایی،کودکان در شرایط بحران مانند جنگ و بلایای طبیعی و کودکان دارای معلولیت توصیف کرد.نماینده یونیسف در ایران از تلاشهای وزارت آموزش و پرورش در راستای کاهش تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل و پیشگیری از این افزایش آنها تقدیر و تشکر کرد.

خانم استر کیش لاروش نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران نیز در سخنان خود در این مراسم گفت: به گزارش موسسه آمار یونسکو شمار کودکان محروم از تحصیل از دهه بعد از سال 2000 به طور پیوسته رو به کاهش بوده است.هر چند، جدیدترین آمار نشان می دهد این سیر در سال های اخیر اساسا متوقف شده است. وی بر نقش مهم مدرسین در تضمین یادگیری مادام العمر و ارائه فرصت به دانش آموزان بازمانده از تحصیل برای شکوفا کردن استعداد هایشان و نقش آفرینی در جامعه تاکید کرد.

خانم کیش لاروش گفت: فعالیت های آموزشی غیر رسمی، امکانات دسترسی کودکان و جوانان بازمانده از تحصیل را به یادگیری ساختاریافته فراهم می‌آورد، عزت نفس آنها را تقویت کرده و به آن ها در یافتن روش های کمک به جامعه یاری میرساند. وی افزود: این مدرسین فرصت های یادگیری را از طریق مراکز محلی، سازمان های مذهبی، مراکز فنی و حرفه ای، برنامه های سوادآموزی، انجمن های داوطلبانه، گروه های جوانان و برنامه های هنری و ورزشی فراهم می کنند.

دکتر نصیری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز در سخنرانی خود ضمن تاکید برهمکاری همه سازمانهای دست اندرکار برای تهیه آمار دقیق از کودکان بازمانده از تحصیل گفت: باید توجه داشته باشیم که اقدام اول در ارتباط با کودکان بازمانده از تحصیل، دسترسی به آموزش است.اما نکته دیگر اثر بخشی آموزش است.در واقع مهم این نیست که ما چند درصد دانش‌آموز را وارد مقطع دیگر می‌کنیم، بلکه مهم این است که کیفیت و سطح سواد و همچنین مهارتهایی که دانش‌آموز در پایان این مقطع کسب کرده است، مطلوب باشد.

آقای حسینی؛ معاون بین الملل وزارت آموزش و پرورش نیز ضمن تاکید بر اهتمام جدی وزارت آموزش و پرورش برای افزایش پوشش تحصیلی و جلوگیری از وجود تارکان تحصیل و کاهش کودکان بازمانده از تحصیل به اقدامات صورت گرفته برای رسیدن به این هدف اشاره کرد از جمله: ایجاد کلاسهای روستایی چند پایه، مدارس تک دانش آموزی،مدارس شبانه روزی، آموزش از راه دور، شیوه های متنوع نهضت سواد آموزی و کیفیت بخشی به آموزشهای عمومی.

کارگاه آموزشی دانش آموزان بازمانده از تحصیل برای کمک به پیشبرد اهداف آموزشی ایران مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin