• صفحه خانگی
  • >
  • سازمان ملل
  • >
  • برگزاری کارگاه آموزشی برای کارمندان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) در ایران کارگاه آموزشی دو روزه برای 40 نفر از کارمندان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برگزار نمود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، شرکت کنندگان از 20 مهمانشهر واقع در 13 استان که میزبان 30 هزار نفر از پناهندگان افغان و عراقی که از کمک های این سازمان بهره می جویند به این کارگاه آموزشی دعوت شده بودند.

این دوره با سخنان نگار گرامی نماینده برنامه جهانی غذا در ایران و آقای محمد علی صالحی معاون مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بطور رسمی آغاز گردید.

آقای صالحی در سخنان خود از خدمات برنامه جهانی غذا در طی سالهای گذشته در جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی نمود. برنامه جهانی غذا از آژانس های پیشرو و قدیمی سازمان ملل متحد در ایران می باشد. این سازمان پیشینه طولانی در ایران داشته و دولت و مردم ایران را در شرایط اضطراری مانند موج پناهجویان و زلزله در سه دهه گذشته حمایت کرده است. تیم کوچک و مدیریت قوی در WFP باعث ایجاد تغییر در زندگی این افراد آسیب پذیر شده و ما از تلاش های شما سپاسگزاریم.

نگار گرامی همچنین ضمن خوش آمد گویی به پرسنل دفتر اداره امور اتباع از شهرهای مختلف گفت: این لحظه ای مهم برای تمامی ماست. برنامه راهبردی سه ساله کشوری به معرفی تغییر نحوه ارائه کمک ها از توزیع مستقیم غذا، طبق روش 30 سال گذشته، بصورت ارائه وجه نقد خواهد پرداخت. موفقیت این تغییر در روش ارائه کمک ها در گرو همکاری نزدیک و حمایت شما می باشد. کار سختی در پیش است اما این سرمایه گذاری نهایتا کیفیت کمک های ما را به این گروه آسیب پذیر با دادن حق انتخاب و حفظ کرامت انسانی بهبود خواهد یافت.

محتوای آموزشی این کارگاه دو روزه توسط واحدهای برنامه ریزی و زنجیره تامین برنامه جهانی غذا در تهران طراحی و اجرا شد. تیم 4 نفره تسهیل گر به ارائه موضوعات آموزشی مختلفی پرداخته و بصورت گروهی نیز به تمرین پرداختند.

محتوای آموزشی متمرکز بر ملزومات ارائه کمک بصورت نقدی مانند ثبت نام پناهنده و سیستم های نظارت و گزارش دهی بود. نرم افزار جدید طراحی شده توسط  WFP برای ارتقاء روش ثبت آمار آرد گندم در انبارها و توزیع غذا نیز ارائه شد و شرکت کنندگان در مورد چگونگی نصب و استفاده از این نرم افزار آموزش دیدند.

در طول این کارگاه نمایندگان مهمانشهر های بردسیر، تربت جام و سمنان به عنوان نمونه های موفق در ثبت نام و گزارش دهی تجربیات خود را با سایر شرکت کنندگان به اشتراک گذاشتند.

این کارگاه با جلسه پرسش و پاسخ و ارائه گواهینامه به شرکت کنندگان توسط نماینده برنامه جهانی غذا به پایان رسید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin