مراسم گرامیداشت منابع طبیعی با حضور نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سرج ناکوزی در مراسم روز درختکاری در اردوگاه دانش آموزی شهید باهنر تهران که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شده بود، گفت: با پیروی و بکارگیری توصیه های مقام معظم رهبری بیاید تمام تلاش را برای کاشت درختان بیشتر بکار گیریم و اجازه ندهیم جنگل ها، مراتع و محیط زیست سبزمان در شهرها و حاشیه شهرها مورد تخریب قرار گیرند.

وی با برشمردن ایران به عنوان کشوری نمونه در جهان که یک هفته کامل را به گرامیداشت منابع طبیعی اختصاص می دهد، گفت: مراسم گرامیداشت منابع طبیعی نه تنها منعکس کننده اهمیت حفاظت از محیط زیست است، بلکه نشان دهنده جایگاه فرهنگی عمیق محیط زیست و ارتباط حیات بشر با منابع طبیعی این سرزمین است.

ناکوزی به سهم با ارزش جنگل ها و درختان در پایداری و حفاظت از حیات بشری اشاره کرد و افزود: جنگل ها و درختان هوای پاکی که تنفس می کنیم و آبی که می نوشیم تامین می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این منابع مهمترین میزبان و حفاظت کننده گونه های زیستی زمین محسوب می شوند و نقش مدافع طبیعی ما را در برابر تغییرات آب و هوایی ایفا می کنند و از این منظر نیز به واسطه وجود درختان و جنگل ها، زندگی برای ما ممکن و پایدار شده است.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به جنگلداری طی شانزدهمین کنفرانس خود در سال 1971 روز جهانی ویژه ای را برای جنگلداری بنیان نهاد و هر ساله با گرامیداشت روز 21 مارس (اول فروردین و سال نوی ایرانی) در قالب «روز جهانی جنگل ها» به اهمیت فعالیت های جامعه جهانی در خصوص توسعه پایدار جنگل ها می پردازد.

شایان ذکر است، طی شست و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فوریه سال 2013 این مجمع اهمیت روز جهانی جنگل ها را به رسمیت شناخت و با تصویب قطعنامه ای فائو و مجمع جهانی جنگل سازمان ملل را به عنوان مسئول اصلی ارتقا سطح آگاهی ها در خصوص تقویت مدیریت حفاظت و توسعه پایدار جنگل و درختان خارج از جنگل برای نسل های کنونی و آینده برگزید.

هر ساله در طول گرامیداشت هفته منابع طبیعی در کشور، فائو با همکاری دولت ایران با هدف ارتباط و اطلاع رسانی در سطوح مختلف، از جمله جوامع محلی و مدارس، به ضرورت مدیریت مسئولانه منابع طبیعی موجود در کشور به دلیل اهمیت حیاتی آنها برای نسل های آینده می پردازد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin