کارگروه تخصصی – پژوهشی چالش ها و امیدهای دولت مستقل فلسطین با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، به مناسبت روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین فصلنامه مطالعات بین الملل با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، “کارگروه تخصصی – پژوهشی چالش ها و امیدهای دولت مستقل فلسطین” را در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار نمود.

در این نشست یک روزه اساتید و دانشجویان، پژوهشگران و دیپلمات های سابق درموضوعات زیر به ارائه مقاله، بحث و تبادل نظر پرداختند: چرایی بحث درباره فلسطین و دولت مستقل آن، بازتاب تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر تغییر ماهیت حقوقی اشغال، کشور شدن فلسطین از منظر حقوق بین الملل، “اسلام گرایی” فلسطینی و مساله دولت سازی، دولت سازی فلسطین در تاریخ حقوق و روابط بین الملل، عوامل و موانع حقوقی در تحقق کشور فلسطین.

در ابتدای این مراسم و پس از خیر مقدم دکتر مهدی ذاکریان سردبیر فصلنامه مطالعات بین الملل، محمد مقدم معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین را برای حاضران قرائت کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin