انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد دوره مطالعات نظام ملل متحد را برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در روز نخست، این دوره آموزشی با خیرمقدم و بیانات خانم دکتر نسرین مصفا، رئیس انجمن و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آقای دکتر محمدرضا بیگدلی، عضو هیات مدیره انجمن و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر بهرام مستقیمی، عضو هیات مدیره انجمن و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز شد.

سپس خانم دکتر مصفا، در مورد سازمان های اجتماعی و فرهنگی نظام ملل متحد مطالبی را بیان کرد.

 جلسه صبح روز 7 اسفند ماه به کارگاه فشرده آموزشی آشنایی با اطلاعات و اسناد ملل متحد اختصاص داشت که خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار کننده آن بود.

بعد از ظهر همان روز دو جلسه سخنرانی برگزار شد. ابتدا آقای دکتر بهرام مستقیمی درباره سازمان ملل متحد و دیپلماسی علمی و سپس آقای دکتر مهدی فاخری، استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه درباره موسسات اقتصادی نظام ملل متحد به سخنرانی پرداختند.

 روز 8 اسفند ماه کارگاه سازمان ملل متحد در عمل: مذاکرات بین المللی توسط دکتر سید کاظم سجاد پور، استاد دانشکده روابط بین الملل، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه و سفیر پیشین ایران نزد نمایندگی ملل متحد در ژنو برگزار شد.

در جلسه بعد از ظهر همان روز آقای دکتر محمودرضا گلشن پژوه، مدیر گروه مطالعاتی حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی مطالبی را بیان کرد و بالاخره جلسه پایانی به مباحث و توضیحاتی درباره آرمانهای توسعه هزاره اختصاص داشت که توسط آقای دکتر محمد علی فرزین، مدیر گروه رشد و توسعه فراگیر برنامه توسعه ملل متحد اجرا شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin