با حضور “برنارد دویل” نماینده کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کارگاه آشنایی خبرنگاران با پناهندگان و مسائل پناهندگی برگزار شد.

در این کارگاه نماینده کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار داشت: در قوانین بین‌المللی، پناهنده به معنای شخصی است که از یک کشور به کشور دیگر به دلایل مختلف مهاجرت می‌کند ولی آواره کسی است که در داخل کشور خود از شهری به شهر دیگر می‌رود.

“برنارد دویل” درباره نحوه برخورد ایران با اتباع و مهاجران خارجی گفت: رفتار ایرانی‌ها با اتباع خارجی خیلی گرم و مثبت است، مشکلات پناهندگان یک مسئله بین‌المللی است و نقش کمیساریای سازمان ملل حمایت از دولت از طریق منابع عالی است.

دویل یادآور شد: کمیساریا در افغانستان حضور دارند و کمک می‌کنند که پناهندگان به کشور خودشان بازگردند ولی حمایت مجامع بین‌المللی از پناهندگان به اندازه کافی نیست.

نماینده کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران خاطرنشان کرد: بزرگترین کمکی که دولت به پناهندگان کرده است این است که به آنها اجازه داده که به تحصیل خود ادامه دهند و ارزش این امتیاز برای پناهندگان را نمی‌توان قیمتی گذاشت.

وی در ادامه افزود: کمک رسانی به اتباع غیرمجاز در تهران از خبرهای خوبی است که می‌توان گفت: بطور مرتب به سازمان‌های بین‌المللی اقدامات خوب ایران را در زمینه پناهندگان گزارش می‌دهیم.

دویل یادآور شد: با همکاری اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور نمایندگانی از سفرای دیگر کشورها را برای مشاهده وضعیت مطلوب زندگی اتباع خارجی به شهرستان‌های مختلف ایران می‌فرستیم.

وی تصریح کرد: در 2 سال اخیر به موجب فعالیت‌های ایران در امور پناهندگان بودجه کمیساریای سازمان ملل متحد افزایش یافته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin