راهکارهای گسترش همکاری‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور فرانسه با حضور سفیر فرانسه در این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در جلسه‌ای که با حضور “فرانسوا سنمو” سفیر فرانسه در ایران، “لوت” وابسته علمی سفارت فرانسه در ایران، دکتر فتوحی رییس دانشگاه شریف، دکتر موقر مدیر امور بین الملل و دکتر معصومیان مشاور امور بین الملل دانشگاه شریف تشکیل شد، راه‌های گسترش همکاری‌های علمی میان دانشگاه صنعتی شریف و مراکز علمی و دانشگاه‌های کشور فرانسه بررسی شد.

در این دیدار گزارشی از آمار همکاری‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف با دانشگاه‌های فرانسوی ارائه شد و گسترش همکاری‌های علمی شریف با دانشگاه‌های فرانسه در قالب دوره های مشترک، فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان و اساتید و جابه‌جایی اساتید و دانشجویان مورد تاکید قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin