“عدنان محمود” سفیر سوریه ضمن دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام کتبی علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه را تسلیم وی کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت در دیدار با سفیر سوریه در ایران با محکوم کردن انفجار تروریستی اخیر در نزدیکی سفارت ایران در بیروت، این اقدامات را نشانه استیصال رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی همسو با این رژیم و موجب تنفر روز افزون افکار عمومی جهان از حامیان این اقدامات دانست و تاکید کرد، این گونه اقدامات هیچ تاثیری بر ادامه مسیر حمایت ایران از جریان مقاومت اسلامی نخواهد داشت.

شمخانی افزود؛ پیشتر در خصوص گسترش تروریسم در منطقه و حمایت مالی و تسلیحاتی آنان توسط کشورهای غربی هشدار داده شده بود و امروز مسئولیت ریخته شدن خون شهدای این حادثه متوجه آنان است.

علی شمخانی در خصوص انجام مذاکرات هسته ای میان ایران و ۱+۵ نیز گفت؛ غرب راهی به جز مذاکره برای حل و فصل مسائل نداشته و تحریم های غیرقانونی و فشارهای خارج از منطق تاثیری بر اراده جمهوری اسلامی ایران نداشته است.

در این دیدار “عدنان محمود” سفیر سوریه با تسلیم پیام علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه، ضمن تشکر از مواضع و اقدامات ایران در پشتیبانی از ملت سوریه تاکید کرد؛ ارتش برای تامین امنیت مردم و رساندن غذا و دارو برای شهرها و روستاها مقتدرانه با تروریست ها مقابله نموده و در عین حال مسیر دیپلماتیک و راهکارهای سیاسی را نیز برای حل مسائل دنبال می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin