نمایشگاه بزرگداشت شهدای سربرنیتسای بوسنی و هرزگوین با همکاری انجمن دوستی ایران و بوسنی در برج آزادی برگزار شد.در این مراسم “امیر حاجیکا دوینچ” سفیر بوسنی در ایران با اشاره به کشتار سربنیتسا گفت: در جلوی چشم مجامع بین المللی طی چند روز هشت هزار زن و و بچه به صورت خیلی فجیع کشته شدند.
سفیر بوسنی در ایران با عبرت آموز دانستن فجایع صورت گرفته از سازمان ملل خواست تا جلوی تکرا فجایع مشابه گرفته شود تا چنین جنایاتی دوباره تکرار نشود.
“امیر حاجیکا دوینچ” کشتار سربنیتسا را حاوی پیامی برای مجامع بین المللی دانست و خطاب به منجاوزین گفت: این حادثه یک پیام برای متجاوزین دارد که هیچ وقت ظلم و تجاوز به سرانجام نخواهد رسید و در نهایت آن عدالت والا از بین نخواهد رفت.
وی در ادامه افزود: ممکن است که عدالت در مواقعی کُند باشد ولی عدالت از بین نخواهد رفت.
در پایان سفیر بوسنی در ایران از انجمن دوستی ایران و بوسنی به عنوان برگزار کننده این نمایشگاه تشکر کرد و یادآور شد: هر کدام از این عکس ها حاوی داستانی است، همانطور که هر کدام از کشته های سربنیتسا نیز داستان خاص خودشان را دارند.
در این مراسم خانواده‌های کشته شدگان، دانش‌آموختگان کالج فارسی- بوسنیایی در سارایوو حضور داشتند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin