کمیسر تجاری سفارت استرالیا به منظور گسترش همکاری های علمی صنعتی با دانشگاه صنعتی شریف با مدیر امور بین الملل شریف به مذاکره پرداخت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، منیر سنکری (کمیسر اقتصادی سفارت استرالیا) در جلسه ای با حضور عبدالرضا سیم‌چی (مدیر امور بین الملل دانشگاه شریف)، در دفتر امور بین الملل دانشگاه صنعتی شریف به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه گسترش همکاری های علمی-صنعتی دانشگاه شریف با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استرالیایی پرداخت.

همچنین در این جلسه راه های تسهیل رفت و آمد نخبگان علمی به منظور شرکت در کارگاه ها و سمینارهای علمی و بازدید روسای دانشگاه های ایرانی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استرالیا بررسی شد.

در خصوص تفاهم نامه همکاری در زمینه دانش و فن آوری صنایع معدنی، کمیسر استرالیایی، بازدید از دانشگاه های این کشور را تسهیل کننده این تفاهم نامه دانست. در حال حاضر هشت شرکت در زمینه صنایع معدنی با کشور استرالیا همکاری می کنند.

لازم به ذکر است، سفر هیات ایرانی به استرالیا برای بازدید از دانشگاه های کشور استرالیا اردیبهشت سال آینده صورت می گیرد و از دانشگاه های فنی، پزشکی و عمومی این کشور بازدید می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin