نماینده سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در ایران از نزدیک مشکلات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سرج ناکوزی نماینده سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران در بازدید از روند اجرای طرح های ترسیب کربن در حاشیه دریاچه ارومیه گفت: در این سفر ابعاد مشکلات ناشی از خشک شدن دریاچه را ارزیابی و طرح های کارشناسی فائو در زمینه های تخصصی برای حل آنها ارایه می شود.

وی گفت: دراین عرصه بحث احیای اراضی تخریب شده، فرسایش بادی، جلوگیری ازبیابان زایی و خشک سالی با همکاری فائو و دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری دنبال می شود.

ناکوزی با اشاره به رویکرد فائو در همکاری نزدیک با دفتر بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران، اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم و خشکی رو به افزایش دریاچه ارومیه در منطقه، توسعه پوشش های گیاهی باگونه های بومی و شورپسند در اولویت نخست اقدامات اجرایی قرار می گیرد.

وی افزود: این نوع پوشش گیاهی می تواند یک حلقه و لایه محافظ برای جلوگیری از افزایش آسیب های ناشی از خشک شدن دریاچه ایجاد کند.

ناکوزی جلوگیری از پیشروی طوفان شن و نمک هایی که از سمت دریاچه به طرف مناطق مسکونی و کشاورزی در وزش است را از دیگر اهداف اجرایی این طرح ها برشمرد.

وی یادآوری کرد: پیش از این نیز فائو تجربه ها و طرح های مشابهی با همکاری دفتر بیابان سازمان جنگل های ایران در استان های کرمان و خراسان جنوبی اجرا کرده که به طور قطع تجربه موفق این طرح ها که مانع از تخریب اراضی و پوشش گیاهی در استان های مزبور شد، در این طرح ها نیز به کار گرفته می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin