سفیر فرانسه در ایران در مدرسه فرانسوی تهران حاضر شده و از آن بازدید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در اولین بازدید از مرکزی متعلق به شبکه فرهنگی فرانسه در ایران، رئیس هیأت مدیره و دو معاون او به همراه مدیر مدرسه به استقبال فیلیپ تیه‌بو، سفیر جدید فرانسه رفتند.

با مشاهده دستاوردهای این مرکز در امور آموزشی، سفیر فرانسه از تمامی کارکنان و آموزگاران و همچنین اولیایی که به صورت داوطلبانه خصوصاً در قالب هیأت مدیره و شورای مدرسه به ارائه آموزشی با کیفیت و کاربری هرچه بهتر این مرکز یاری می‌رسانند، قدردانی کرد.

وی از هیأت مدیره این مدرسه دعوت کرد تا با توجه به فعالیت خود، به ارائه آموزشی با کیفیت و طبق برنامه‌ها و اهداف تعلیمی نظام آموزشی فرانسه و مدیریت صحیح مجموعه ادامه دهند.

سفیر جدید فرانسه در تهران که از ابتدای سال جاری وارد کشور شده و در محل مأموریت خود حضور داشته و مستقر است، هنوز استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهوری کشورمان تقدیم نکرده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin