سفیر ترکیه در ایران گفت: کشورهای ایران و ترکیه روابط سیاسی خوبی دارند که می توانند این ارتباط را در زمینه فرهنگ و هنر نیز بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کنند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رضا هاکان تکین در دیدار با مجید رجبی معمار مدیر عامل خانه هنرمندان اظهار داشت: ترکیه و ایران روابط سیاسی بسیار خوبی با یکدیگر دارند، امیدوارم با همکاری یکدیگر بتوانیم در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری نیز بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شویم، پیشینه تاریخی دو ملت نشان می دهد که می توانند برادران بسیار خوبی برای یکدیگر باشند.

وی با اشاره به نقش مهم خانه هنرمندان ایران در زمینه انجام فعالیت های مختلفی فرهنگی و هنری گفت: خانه هنرمندان ایران تبدیل به مهم ترین مرکز فعالیت های فرهنگی و هنری در ایران شده است.

وی افزود: پیش از سفر به ایران از عمق فرهنگ و هنر ایران آگاه بودم، اما وقتی به ایران سفر کردم و در این کشور زندگی کردم، به صورت عینی و ملموس با این موضوع برخورد کردم.

وی بیان داشت: ابعاد عمیق فرهنگ و هنر ایران در بیرون از مرزهای این کشور به خوبی شناخته شده نیست و بسیاری از کشورها بدون اطلاع از این موضوع، با پیشداوری به ایران نگاه می کنند.

هاکان تکین افزود: حس بسیار خوبی به کشور و ملت ایران داریم و فکر می کنیم باید از این حس برای نزدیک شدن بیشتر به یکدیگر استفاده کنیم، حوزه فرهنگ و هنر می تواند عامل مهمی برای رسیدن به این هدف باشد.

در ادامه رجبی معمار با اشاره به نزدیکی دو ملت ترکیه و ایران گفت: به رغم برخی تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی، دو ملت ترکیه و ایران رابطه صمیمی با یکدیگر دارند؛ به طوری که وقتی به ترکیه سفر می کنیم، احساس می کنیم که در کشور خودمان هستیم.

وی افزود: ترکیه هم چون ایران پیشینه فرهنگی و هنری بسیار غنی دارد که همواره باعث نزدیکی دو کشور به یکدیگر شده است، مسلمان بودن این دو کشور نیز این نزدیکی و صمیمیت را بیشتر کرده است.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران نزدیکی دو کشور را عامل مهمی در برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری دانست و گفت: این رابطه نزدیک می تواند عامل بسیار مهمی در برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری مشترک میان دو کشور و هنرمندان آنها باشد.

رجبی معمار گفت: خانه هنرمندان ایران آمادگی دارد تا با همکاری کشور ترکیه، هفته فرهنگی ترکیه را در خانه هنرمندان ایران برگزار کند و میزبان هنرمندان کشور ترکیه باشد.

در این دیدار هم چنین با پیشنهاد سیدعماد حسینی معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران، برگزاری هفته فیلم ترکیه در خانه هنرمندان ایران در ماه های آینده در دستور کار قرار گرفت.

سفیر ترکیه در ایران پس از این دیدار از نگارخانه های خانه هنرمندان ایران بازدید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin