نصیر احمد نور،سفیر افغانستان در سفر به اصفهان در زندان مرکزی این شهر حاضر و با مددجویان تبعه افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.

در راستای پیگیری مشکلات و پرونده های مددجویان تبعه کشور افغانستان توسط اداره قضایی اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی، تربیتی استان اصفهان، سفیر و نماینده فوق العاده کشور افغانستان در ایران طی سفر به اصفهان در زندان مرکزی این شهر حاضر و با مددجویان تبعه افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار، سفیر افغانستان به همراه کنسول و دبیر دوم سفارت و مسوول امور زندانیان افاغنه قوه قضاییه با تعدادی از زندانیان این کشور دیدار و به بررسی مسایل و مشکلات آنها پرداخت.

در پایان این دیدار سه ساعته، سفیر افغانستان از مدیر و کارکنان زندان مرکزی اصفهان به جهت فعالیت های بشر دوستانه ای که برای زندانیان انجام می دهند تقدیر و تشکر کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin