سفیر آلمان به دعوت و با همراهی شهردار تهران از کارخانه سیمان ری بازدید به عمل آورد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، شهردار تهران در این بازدید کلور-برشتولد را با پیشینه تاریخی و صنعتی این کارخانه آشنا کرد و او را در جریان برنامه شهرداری تهران برای احیاء این مجموعه صنعتی قدیمی قرار داد.

سفیر آلمان با اشاره به اینکه کارخانه سیمان ری اولین کارخانه سیمان ایران است و در سال ١٣١٢ توسط آلمان ساخته شده است این این واحد صنعتی را نشان دهنده روابط صنعتی دیرینه دو کشور دانست و از پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر تشویق شرکت های آلمانی به مشارکت در طرح احیاء این مجموعه صنعتی استقبال کرد.

کارخانه سیمان ری قرار است براساس طرح پیروز حناچی شهردار تهران که به تصویب هیات وزیران رسیده است، به عنوان اثری با ارزشِ میراث صنعتی احیاء و بازتعریف شود.

او این پروژه را گامی در جهت باز زنده سازی ارزش های معمارانه معاصر ایران و پاسداری از میراث ناملموس صنعتی و اجتماعی بخشی از تهران می داند که با خود مستندات غیرمکتوب بسیاری را همراه دارد و شیوه زندگی مردم عادی آن زمانه و نشانه های هویتی و زیستی شهروندان تاریخ معاصر را به نمایش می گذارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin