هانس اودو موتسل، سفیر جمهوری فدرال آلمان در ایران در راستای آشنایی با آیین و فرهنگ زرتشتیان از مجموعه‌ی آدریان تهران دیدن کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران میزبان سفیر آلمان و گروه همراه بودند.

موبد مهربان فیروزگری، موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان، موبد مهربان پولادی، جانشین فرنشین انجمن موبدان و افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، در این دیدار سفیر آلمان را با پیشینه تاریخی و دینی آتشکده‌ی تهران آشنا کردند.

سفیر آلمان از این که فرصتی پیش آمد تا از نزدیک با آیین و فرهنگ زرتشتیان آشنا شود ابراز خرسندی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin