اولین نشست کارگروه توسعه تعاملات آکادمیک با کشور ژاپن با هدف تقویت و تعمیق همکاری های علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه های دو کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اولین نشست کارگروه توسعه تعاملات آکادمیک با کشور ژاپن با حضور هیرویاسو کوبایاشی، سفیر ژاپن در ایران، دکتراحمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس، معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های کشور، و معرفی فرصت ها، ظرفیت ها و همچنین تبادل تجربیات و شرح فعالیت های در جریان میان دانشگاه های ایران و ژاپن برگزارشد.

براساس تصمیم وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان هماهنگ کننده ملی تعاملات علمی با ژاپن انتخاب شده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin