هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده دفتر توسعه ملل متحد طی تفاهم نامه ایی از پروژه‌ی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی حمایت می کند.

آقای گری لوییس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده دفتر توسعه ملل متحد در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین دفتر توسعه ملل متحد و بیمه دانا گفت: امروز اینجا گرد هم آمدیم تا با امضای این تفاهم نامه با بیمه دانا، بار دیگر قدمی رو به جلو برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی برداریم.

آقای گری لوییس در ادامه افزود: همکاری بیمه دانا و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مثالی عالی از مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای رسیدن به هدفی خاص است. این همکاری‌ها اساس مشارکت های آینده برای آرمان توسعه پایدار است.

تواهم نامه امضا شده بین دفتر توسعه ملل متحد و بیمه دانا نوعی از پوشش بیمه‌ای را فراهم می‌کند که طبق آن بیمه دانا با ارائه‌ی کمک‌های مالی مورد نیاز برای اجرای جنبه‌های مختلف پروژه خطراتی که یوزپلنگ‌ها را تهدید می‌کند، کاهش می‌دهد.

 بر طبق این تفاهم نامه بیمه دانا به ازای مرگ هر یوزپلنگ به دلیل عوامل نشات گرفته از انسان مبلغ 500 میلیون ریال را به پروژه پرداخت می‌کند. این پول بعدا صرف کاهش خطراتی که یوزپلنگ‌ها را تهدید کرده و باعث مرگ آنها در وهله اول شده است، خواهد شد. این مبلغ تا سقف پنج یوزپلنگ در سال به پروژه اهدا خواهد شد.

ایران آخرین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی است. تا حدود یک قرن پیش این گونه در حال انقراض در سراسر شبه قاره هند، جنوب و غرب آسیا پراکنده بود. اما در خلال سال های گذشته با توجه به فشارهای زندگی مدرن، ساخت جاده‌ها، تعارضات بین انسان و محیط‌زیست به علاوه شکارهای غیرقانونی تعداد یوزپلنگ‌های آسیایی که در ایران زندگی می‌کردند به طرز خطرناکی کاهش یافت.

 سازمان حفاظت از محیط زیست، دفتر توسعه ملل متحد و تعدادی از ارگان‌های متعد ملی و بین‌المللی از سال 1380 با همکاری یکدیگر به حفاظت از این گونه شاخص در قالب پروژه‌ی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی می‌پردازند. از حدود 15 سال پیش این پروژه به تنهایی توانسته روند انقراض این گونه را در ایران به کمک روش‌های علمیِ حفاظت، معکوس کند. پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با همکاری جوامع محلی، حمایت از محیط‌بانان و تقویت مناطق حفاظت شده ایران و کمک به تحقیق و پژوهش موفق به انجام این کار شده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin