مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دیدار با سفیر برزیل در ایران گفت: همکاری های ایران و برزیل برای تامین نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی افزایش می یابد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، حمید رسولی در این جلسه مشترک، افزود: راه های توسعه روابط تجاری و تسهیل صادرات و واردات نهاده های کشاورزی با برزیل بررسی و تصمیم های مناسبی در این زمینه اتخاذ شده است.

در این نشست که در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد، برخی مدیران شرکت های پتروشیمی و وزارت امورخارجه حضور داشتند.

طبق آمارها، بخش کشاورزی کشور سالیانه به چهار میلیون تن کود پایه (اوره، فسفاته و پتاسه) نیاز دارد که فقط نزدیک 2 میلیون و 400 هزار تن در اختیار کشاورزان قرار می گیرد؛ زیرا میانگین مصرف کود در بخش کشاورزی ایران نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است و آنان بیش از این میزان کود مصرف نمی کنند.

کشور 300 هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در ذخایر راهبردی خود دارد که بدون هیچ افزایش قیمتی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای ارایه خدمات مناسب به کشاورزان، با فعال کردن 3400 کارگزاری اقدام به توزیع کود، آزمون خاک، مشاوره مصرف کود و حتی فروش تلفنی کود با سامانه 1559 بین یک میلیون و 100 هزارنفر از کشاورزان عضو باشگاه کشاورزان کرده است.

براساس هماهنگی با سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، قیمت کودهای یارانه ای امسال افزایش نمی یابد و ثابت می ماند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin