دکتر مریم جوان شهرکی، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در با دکتر محمدجوادظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار، وزیر امور خارجه با تاکید بر اهمیت ماموریت سازمان یونیدو به عنوان یک سازمان توسعه محور بین المللی، از انتخاب یک ایرانی به سمت نمایندگی دفتر یونیدو در ایران ابراز خوشحالی کرد.

در ادامه این جلسه، وزیر امور خارجه و نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران، به تبادل نظر در خصوص چشم انداز توسعه همکاری های ایران و سازمان یونیدو در کشور پرداختند.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که با هدف ارتقاء و تسریع توسعه پایدار صنعتی در کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش فقر، جهانی سازی فراگیر و پایداری محیط زیست فعالیت می نماید. در حال حاضر دفتر سازمان یونیدو در ایران عهده دار پروژه های متعددی با موضوعات بهره وری انرژی (جف)، ایجاد اشتغال، توسعه صنعت شیلات، ظرفیت سازی شبکه پیمانکاری و تجارت در ایران می باشد.

ایران در سال 1364 شمسی به سازمان یونیدو پیوست و دفتر نمایندگی این سازمان دو دهه پیش در ایران آغاز به کار کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin