سند ثبت جهانی سیستم کشاورزی مبتنی بر قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان طی مراسمی به ایران تسلیم شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان طی مراسمی توسط نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران به مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران تسلیم شد.

در این مراسم همچنین دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران و سرپرست یونسکو در دفتر منطقه ای ایران حضور داشتند.

در مراسم تسلیم این سند، وزیر جهاد کشاورزی این رویداد را شروع خوبی برای معرفی جایگاه رفیع ایران در شکل‌گیری و قوام یافتن فن کشاورزی و آبیاری جهان طی قرون و اعصار طولانی عنوان کرد.

مهندس حجتی افزود که رویکرد سازمان فائو در راستای شناسایی، حفظ ، احیاء و بهره‌برداری پایدار از میراث مشترک جهانی از سال 2002 آغاز شده است و کمک شایانی به ادامه حیات این گونه نظام ها خواهد کرد.

وی تصریح کرد: جنبش کنونی برای ثبت میراث جهانی کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است و با ثبت این گونه نظام‌ها، زمینه برای برنامه ریزی عملیاتی به منظور احیاء و بهره‌برداری پایدار مبتنی بر دانش بومی و مشارکت محلی بیش از پیش فراهم می‌شود و این نظام ها دوباره در کانون توجه قرار می‌گیرند.

وی افزود:این امر همچنین موجب تشویق همکاری‌های بین‌المللی و استفاده مطلوب از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در کنار نهادهای دولتی و غیردولتی ملی در راستای کمک به توسعه متوازن و پایدار در سطح منطقه‌ای و جهانی با اولویت دادن به معیشت مردم محلی، دانش بومی و فرهنگ کشاورزی، تامین امنیت غذایی پایدار، جلب توجه مردم به پیشینه و ظرفیت‌های تمدن و فرهنگ و معیشت کشاورزی خواهد شد.

مهندس حجتی از تشکیل کمیته ملی میراث نظام‌های کشاورزی دارای اهمیت جهانی در ایران خبر داد و گفت: با توجه به چندبعدی بودن موضوع، حضور کارشناسان از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست، وزارتخانه‌های نیرو، امور خارجه و سایر نهادهای مسوول در این کمیته راهگشا خواهد بود.

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران همچنین طی سخنرانی خود در این مراسم گفت: سیستم های کشاورزی سنتی کماکان تامین کننده غذا برای حدود دو میلیارد از جمعیت کره زمین می باشند و از تنوع زیستی، معیشت، فرهنگ و دانش عملی حمایت می کنند. این میراث جهانی کشاورزی باید شناخته و به گونه ای حمایت شود که بتواند به تامین نیازهای نسل کنونی و همچنین نسل آینده ادامه دهد.

در این مراسم، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی را ابتکار عملی مهم توسط سازمان فائو دانست و به ایران برای شناخته شدن قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان تبریک گفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin