سفیر آذربایجان طی اظهاراتی اعلام کرد آذربایجان چوگان قره باغ را ثبت کرد ایران نیز می تواند چوگان اصفهان را ثبت جهانی کند.به گزارش آوا دیپلماتیک، “جوانشیر آخوندوف” سفیر آذربایجان در ایران با بیان اینکه ایران و آذربایجان مشترکات فرهنگی زیادی دارند خاطرنشان کرد: آذربایجان چوگان قره باغ را ثبت کرد و یونسکو هم آن را پذیرفت ایران نیز می تواند چوگان اصفهان را ثبت جهانی کند.
سفیر آذربایجان در ادامه افزود: قوانین یونسکو نشان می دهد که هر کشوری می تواند آداب خود را ثبت کند به عنوان مثال غذای محلی یکی از شهرهای اصفهان را می توانید به یونسکو معرفی کنید ما هم چوگان قره باغ را معرفی کرده ایم و یونسکو هم آن را پذیرفت. ایران هم می تواند چوگان اصفهان را ثبت جهانی کند.
وی افزود: چوگان نه تنها در ایران بلکه در مناطقی از کشورهای پاکستان، ترکیه، افغانستان هم وجود دارد ولی ما تنها چوگان منطقه قره باغ را پیشنهاد کردیم مثل تار محلی آذربایجان که ثبت شد.
آخوندوف خاطرنشان کرد: 8 ماه پیش این بازی را به یونسکو معرفی کردیم بعد از دو ماه کارشناسان ایرانی گفتند که برخی از موارد موجود در پرونده را اصلاح کنید ما هم این کار را انجام دادیم و مشکل حل شد.
وی ادامه داد: ایران دارای ثروت و فرهنگ بسیار است و می تواند هر یک از آن فرهنگ را در فهرست یونسکو ثبت کند مانند اصول بافت فرش کرمان، اصفهان، نایین غذهای خوزستان و تبریز، شهرسازی قم و دزفول و غیره.
آخوندوف یادآور شد: موسیقی مقامی آذربایجان را ثبت کردیم می توان آن را به صورت مشترک ثبت کرد مثل نوروز که با همراهی ایران و چند کشور دیگر در فهرست میراث ناملموس ثبت جهانی شد. اما برخی از موارد را نمی شد به صورت مشترک ثبت کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin