کمیساریا نگرانی عمیق خود مبنی بر انتشار اخباری نادرست در میان پناهندگان در خصوص ثبت‌نام برای اسکان مجدد یا مساعدت برای اعزام به کشوری دیگر را اعلام می‌دارد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران به تمامی پناهندگان هشدار می‌دهد تا به چنین شایعاتی که از طریق منابع غیرموثق پخش شده‌اند اعتماد نکنند.

اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه‌های مساعدت کمیساریا را می‌توانید از طریق وب‌سایت www.unhcr.org.ir کسب نمایید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin