به گزارش آوا دیپلماتیک، سفارت اوکراین در ایران در رابطه با اقدام ترور نافرجام آرکادی بابچنکو روزنامه نگار روس اطلاعیه ای صادر کرد.

سفارت اوکراین در ایران اعلام کرد: در تاریخ ٨ خرداد سال جاری رسانه های جمعی اخبار قتل روزنامه نگار مخالف روس، آرکادی بابچنکو را در کی‌یف، پایتخت اوکراین را پخش کردند.

در تاریخ ٩ خرداد در کنفرانس مطبوعاتی، رئیس سرویس امنیت اوکراین واسیل هریتساک، اعلام کرد که آرکادی بابچنکو، زنده است و اقدام ترور در چارچوب عملیات ویژه با هدف اشکار سازی فعالیت سرویس های اطلاعاتی روسیه در اوکراین انجام گرفت.

در این رابطه، سفارت به اطلاع می رساند:

در تجاوز ترکیبی علیه اوکراین، روسیه از ترور فردی سفارشی استفاده کرده است.

جان آرکادی بابچنکو واقعا در خطر بود، اقدام ترور وی در روسیه طراحی و آماده شده بود. در این وضعیت، اهداف کلیدی سرویس امنیت اوکراین، حفظ جان آرکادی بابچنکو و مشخص کردن کل زنجیره جنایی شامل قاتل، سازمان دهنده و سفارش دهنده قتل بود.

گزارش های “مرگ” آرکادی بابچنکو، بخشی از عملیات تحقیق این تلاش ترور بود، و مخاطبان آنها سازمان دهندگان و سفارش دهنده بودند.

خود روزنامه نگار در جلسه مطبوعاتی در سرویس امنیت اوکراین روز 9 خرداد حاضر شد و تأیید کرد که راه دیگری برای کشف کردن اقدام قتل وی وجود نداشت.

مهمترین نتیجه عملیات ویژه، نجات جان آرکادی بابچنکو و دستگیری سازمان دهنده اقدام ترور است.

در حال حاضر لازم است تا تحقیقات تکمیل شود و اطلاعات نه تنها در مورد سازمان دهنده، بلکه در مورد سفارش دهندگان این اقدام علیه اوکراین نیز کشف شود. نتایج تحقیقات هم به جامعه اوکراین و هم به شرکای بین المللی اوکراین ارائه خواهد شد.

روسیه همچنان بدون تغییر راهبرد صدور بی ثباتی در اوکراین، اقداماتی مانند ترور نافرجام آرکادی بابچنکو، نمایش ناکارآمدی دولت و مایوس کردن جامعه اوکراین را پیگیری می کند و ما نمی توانیم این روند را بپذیریم.

همانطور که رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو در دیدار با آرکادی بابچنکو تأکید کرد: “ما نحوه دفاع از کشور، دفاع از شهروندان را با تلاش های بسیار حرفه ای سرویس جدید امنیت اوکراین را آموخته ایم و قدرت پاسخگویی به هر گونه امتحان را داریم”.

اوکراین در راه دفاع از سرزمین و مردم خود در مقابل تجاوز خارجی در کنار عدالت و حقوق بین الملل ایستاده است. بنابراین، ما هر گونه تشبیه کردن وضعیت پیرامون آرکادی بابچنکو توسط پروپاگاندای روسیه را بشدت رد می کنیم.

بخش مطبوعاتی

سفارت وکراین در ایران

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin