“برند اربل” سفیر آلمان در ایران پس از برگزاری انتخابات پرشکوه ریاست جمهوری با “کاظم جلالی” رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.برند اربل در دیدار با کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات 24 خرداد گفت : این انتخابات نشان داد که دولت و مردم در کنار یکدیگر هستند و امیدوارم به زودی شاهد گسترش هرچه بیشتر روابط ایران با سایر کشورها باشیم.

برند اربل انتخابات روز جمعه را برای هویت ملی ایران عالی خواند و یادآور شد: محتوای سیاست مهم نیست بلکه مهم تر از آن پردازش سیاست است.

وی افزود : حضورم در ایران را بهترین دوران خدمتم می دانم.

سفیر آلمان در تهران تصریح کرد: بدون استثنا با هرشخصی که در ایران برخورد داشتم، برخوردی مثبت و خوشحال کننده بود و از همین رو می توانم بگویم که هیچ ملتی در دنیا مانند ملت ایران به ویژه در زمینه مهمان نوازی نیست.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تشریح ساختار مرکز پژوهش ها گفت:به دنبال این هستیم تا با مراکز پژوهشی حکومتی و پارلمانی آلمان و کشورهای اروپایی ارتباط برقرار کنیم و از تجربیات این مراکز پژوهش در حوزه پژوهش پارلمانی و حکومتی استفاده کرده و تجربیات خود را در اختیار این مراکز قرار دهیم.

کاظم جلالی، همکاری های پژوهشی را درگسترش مناسبات دو جانبه ایران و آلمان موثر خواند و افزود: دیپلماسی علمی، پژوهشی و فرهنگی عرصه خوبی برای همکاری دوجانبه است که می توان دراین زمینه فعالیت ها به طور مستمر ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای ایران، تصریح کرد: انتخابات 24 خرداد تبلور خواست مردم و تحقق دموکراسی در ایران بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، تاکید کرد: در ایران مشارکت و حضور مردم در انتخابات بالا است و در انتخابات روز جمعه هم مشاهده کردیم که بیش از 70 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.

وی در ادامه افزود: مردم ایران باحضورخود درانتخابات روز،جمعه بلوغ تمدن ایرانی – اسلامی را به نمایش گذاشتند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برخی فکر می کردند مردم ایران به دلیل تحریم ها و مشکلات در انتخابات شرکت نمی کنند اما برعکس این پیش بینی ها، مردم ایران با اشتیاق فراوان به طور گسترده تری در انتخابات شرکت کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin