سفارت فرانسه در تهران با انتشار پیامی حادثه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در ایران را تسلیت گفت و با مردم و مقامات این کشور اعلام همدردی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفارت فرانسه در ایران با انتشار بیانیه ای حادثه سقوط هواپیمای ایرانی را تسلیت گفت.

در بیانیه صادره از سوی سفارت فرانسه در این خصوص آمده است: با کمال اندوه از مرگ ۶۶ ایرانی در حادثه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج مطلع گشتیم. سفارت فرانسه خود را در غم بازماندگان قربانیان این حادثه شریک دانسته و صمیمانه به آنان تسلیت می گوید.

در این شرایط اندوه بار، سفارت فرانسه بر همبستگی خود با مردم و مقامات ایران تاکید می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin