آیین گشایش هفته فیلم مکزیک با حضور سفیر مکزیک و سفیر اسپانیا و رییس موسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آیین گشایش هفته فیلم مکزیک با همکاری موسسه فرهنگی اکو، سفارت اسپانیا و سفارت مکزیک با سخنرانی محمدمهدی مظاهری رییس موسسه فرهنگی اکو، آلفونسو زگبه سفیر مکزیک و ادواردو لوپز بوسکتس سفیر اسپانیا در تهران و سفرا، رایزنان فرهنگی و جمعی از هنرمندان و فرهیختگان برگزار شد.

محمدمهدی مظاهری ضمن بیان این مطلب که سینما یکی از هنرهای محبوب عصر معاصر است گفت: زبان تصویر، زبانی جهانی و نیرویی پویا در ایجاد درک فرهنگی است و امروزه هنرهای تصویری همچون فیلمسازی به گونه ای به بخشی از زندگی روزمره انسان ها تبدیل شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: امروزه سینما به عنوان یکی از هنرهای معاصر با ارتباط مستقیم خود با حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به ابزاری قدرتمند برای فرهنگ، آموزش، تفریح و تبلیغ تبدیل شده است. سینما به عنوان نوعی از هنر بازتابی از جامعه امروز و دیروز است.

مظاهری گفت: از این رو هفته فرهنگی فیلم مکزیک که به مناسبت انتشار کتاب گزارش یک دیدار، سینمای مکزیک در اسپانیا با همکاری موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود، بر آن است تا تصویری از روابط فرهنگی میان کشورهایی را نشان دهد که علیرغم وجود بحران سیاسی؛ به زبان هنر با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند.

در ادامه برنامه ادواردو لوپز بوسکتس سفیر اسپانیا در تهران گفت: با همه نابه سامانی ها در روابط دو کشور، سینمای مکزیک که ریشه در اسپانیا دارد، با جادو و توانایی خود توانسته از طریق آفرینش های هنری با کیفیت از سختی های زندگی روزمره بکاهد و مردم دو کشور را به هم نزدیک سازد. ویژگی اصلی فرهنگ در نوردیدن مرزها و نزدیک کردن ملل است و سینما و تاثیر آن در شکل گیری ذهنیت فردی و جمعی بهترین مصداق این حقیقت است.

آلفونسو زگبه سفیر کشور مکزیک گفت: سینما یکی از بهترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی است که برادری را بین ملت ها برقرار می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin