مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید با همکاری مرکزاطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد در دانشگاه مفید – شهر قم برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، شرکت کنندگان از دانشکده های مختلف کشور و رشته های گوناگون بودند اما بیشترین آنان در رشته حقوق بشر و حقوق بین الملل تحصیل می کردند.

برگزار کننده جلسه خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که ابتدا به معرفی وب سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با تاکید بر بخش فارسی آن در زمینه حقوق بشر شامل کنوانسیون های کلیدی حقوق بشری و غیره پرداخت.

سپس سه راه ورود به مبحث حقوق بشر از وب سایت جهانی سازمان ملل متحد شامل صیانت از حقوق بشر، حقوق بشر بین موضوعات جهانی و راهنمای پژوهش در زمینه حقوق بشر از وب سایت کتابخانه مجازی دگ همرشولد را معرفی کرد.

بر بخش هایی مانند کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر و نهادهای مبتنی بر معاهدات تاکید شد.

شرکت کنندگان روش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی بازیابی اسناد نهادهای مبتنی بر منشور و مبتنی بر معاهدات را آموختند.

نسخه هایی از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و برگه اطلاعاتی نظام ملل متحد به دانشجویان تقدیم شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin