دفتر سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی برگزار نمود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نزدیک به 40 شرکت کننده از نمایندگان سازمان های دولتی، پژوهشگران، دانشجویان و اعضای سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه توسعه، امور بشر دوستانه و کاهش خطر بلایا در این کارگاه شرکت نمودند.

کارگاه با سخنرانی افتتاحیه آقای دکتر مصطفی محقق، هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه و خانم دکتر ماریا دوتسنکو، رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد آغاز گردید و سپس پیام ویدیویی دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی کاهش خطر بلایا برای شرکت کنندگان به نمایش درآمد.

در پی آن، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، خانم نازنین قائم مقامی فراهانی مطالبی پیرامون بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد با تمرکز بر کاهش خطر بلایا با جستاری در سایت ملل متحد ارائه نمود. جلسه با پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان ادامه یافت.

در ادامه آقای دکتر محقق روش های تهیه برنامه های بین المللی توسعه ای و بشردوستانه به همراه تاریخچه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر را شرح دادند. سپس شرکت کنندگان با روش های جدید برنامه ریزی استراتژیک شامل نظریه تحول، مفاهیم و چارچوب های اساسی برای برنامه های بین المللی توسعه و امور بشردوستانه از جمله اهداف توسعه پایدار، موافقت نامه پاریس در مورد تغییر اقلیم و چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (2015-2030) آشنا شدند.

برای تمرین عملی، شرکت کنندگان به پنج گروه کاری تقسیم گردیدند تا دو برنامه برای کمک های بین المللی توسعه ای و بشردوستانه بر مبنای سنایوریی مربوط به کشوری فرضی طراحی نمایند.

خانم شهرزاد خیاطیان، یکی از شرکت کنندگان کارگاه و کارآموز مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، گفت: «این تمرین تجربه ای مفید برای عملی کردن دانش کسب شده در کارگاه آموزشی بود. ما با اشتیاق تمرین های کار گروهی را به انجام رسانده و گزارش خود را ارائه کردیم.»

شرکت کنندگان همچنین از صحبت های اختتامیه سرکار خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران الهام گرفتند. در پایان گواهی شرکت کنندگان از سوی مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد اعطا گردید.

کتاب “حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد” منتشر شده از سوی اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد به زبان فارسی که به وسیله مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و حمایت دانشگاه علامه طباطبایی ترجمه و منتشر گردیده، به همراه پوستر اهداف توسعه پایدار بین شرکت کنندگان توزیع شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin