مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد” با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان را برای حدود 25 نفر در ساختمان سازمان ملل متحد برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این کارگاه آموزشی خانم دکتر منیره بصیر، کارشناس ارشد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به عنوان سخنران مدعو مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در جلسه شرکت یافت و در سخنان خود به معرفی صندوق جمعیت و اقدامات جهانی آن پرداخت، از جمله هدف صندوق در مورد حصول اطمینان از اینکه هر بارداری خواسته باشد، هر تولد با سلامت اتفاق بیافتد و استعدادهای پنهان هر جوان شناخته شود. ایشان در همین زمینه به موضوعاتی مانند اهمیت دسترسی جهانی به سلامت باروری و اقدامات صندوق جمعیت درباره توانمندی زنان و خاتمه رویه های سنتی آسیب زننده به آنان اشاره کرد و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

خانم نازنین قائم مقامی که عهده دار برگزاری کارگاه آموزشی بود به نکاتی اساسی درباره ملل متحد و تاریخچه تاسیس آن؛ ارکان اصلی از جمله مجمع عمومی و قطعنامه های آن از جمله آنها که اخیرا درباره زنان به تصویب رسیده، همچنین قطعنامه هایی که به اعلامیه یا کنوانسیون تبدیل شده مانند کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان؛ شورای امنیت و قطعنامه معروف آن درباره “زنان، صلح و امنیت” به شماره 1325؛ شورای اقتصادی و اجتماعی و یکی از نهادهای فرعی آن یعنی “کمیسیون مقام زن”؛ همچنین دیوان بین المللی دادگستری و زنان قاضی پرداخت.

در پیوند موضوعات جهانی در تارنمای سازمان ملل متحد، صفحه زنان همچنین صفحه نهضت دبیرکل سازمان ملل متحد درباره خاتمه بخشیدن به خشونت علیه زنان معرفی و مرور شد.

خانم قائم مقامی به جایگاه زنان در سازمان ملل متحد، وب سایت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و خانم امینه محمد به عنوان قائم مقام ایشان و زنان در رده های بالای تصمیم گیری اشاره کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin