• کاردار چک: امیداریم همکاری های ما با ایران گسترش یابد.

    جمهوری چک یکی از اعضای اتحادیه اروپا است که در تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۳ و به دنبال تقسیم کشور چکسلواکی سابق پدید آمد. این کشور بنا به گزارش بانک جهانی در زمره کشورهای توسعه‌یافته می باشد و بالاترین شاخص توسعه انسانی را در اروپای مرکزی و اروپای شرقی دارا است. به‌دليل وابستگى چکسلواکى سابق به […]
    • ۲۷/۰۷/۱۳۹۳