• افتتاح هفته فرهنگی آلمان با حضور سفیر این کشور در ایران

    هفته فرهنگی آلمان، در خانه هنرمندان ایران و با حضور سفیر آلمان و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
    • ۱۲/۰۷/۱۳۹۳

    معرفی سفیر آلمان در ایران

    بررسی سوابق و زندگی نامه آقای “میکائیل بارون فون اونگرن – اشترنبرگ” سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران میکائیل بارون فون اونگرن – اشترنبرگ متولد دوم ژوئیه ۱۹۵۵ ، متاهل دارای سه فرزند زندگی نامه ۱۹۸۱دومین امتحان دولتی رشته حقوق ۱۹۸۲استخدام در وزارت امور خارجه آلمان، بن ۱۹۸۴-۱۹۸۶مسئول امور بازار مشترک اروپا، وزارت امور خارجه […]
    • ۰۶/۰۷/۱۳۹۲