• سفیر بوسنی در ایران: به دنبال ترمیم روابط با ایران هستیم

     كشور بوسنی و هرزگوین در جنوب شرقی اروپا و در همسایگی كشورهای كرواسی، صربستان و مونته‌نگرو قرار‌گرفته است. بوسنی یك نقطه مهم و استراتژیك در قلب بالكان قلمداد می‌شود. مردم بوسنی هنوز خاطره تلخ درگیری های داخلی را به یاد دارد. در آن دوران مردم ایران با حجم عظیمی از کمک‌های مردمی، مردم این کشور را تنها نگذاشتند. این رابطه گرم مابین دو […]
    • ۲۱/۰۴/۱۳۹۳

    سفیر بوسنی در ایران: آرزو داشتم قبل از ترک ایران، هاشمی رفسنجانی را ببینم

    در آخرین دقایق حضور “امیر حاجیکا دوینچ” سفیر بوسنی در ایران به دیدار وی رفتیم تا ضمن بررسی خاطرات تلخ و شیرین وی به بررسی مناسبات دو کشوربپردازیم. در طول مصاحبه، وقتی که “امیر حاجیکا دوینچ” تصویر دیدار سفیر سابق بوسنی با هاشمی رفسنجانی در اخبار “آوا دیپلماتیک” مشاهد کرد این نکته را یادآور شد […]
    • ۰۶/۰۵/۱۳۹۲