• ربکا نونیز: مردم ایران و کوبا بسیار معاشرتی هستند.

    كوبای انقلابی تنها چند مایل با ایالات متحده فاصله دارد، اما سبك زندگی كوبایی فرسنگ ها با سبك زندگی آمریکایی فاصله دارد. هنوز مردم این کشور به “ارنستوا چه گوارا” قهرمان اسطوره ایی خود افتخار می کنند و با موسیقی اعجاب برانگیزش مردم جهان را محصور می کنند. سرزمینی با هزاران نخل بلند و سواحلی […]
    • ۱۹/۱۱/۱۳۹۳