• روایت وزیر سابق بهداشت فنلاند از وضعیت سلامت در این کشور

    موضوع سطح رفاه اجتماعی کشورها در جهان از جمله شاخص هایی است که هرساله بر پایه هشت زیرمجموعه اقتصاد، حکومت، آموزش، بهداشت، امنیت، آزادی فردی، سرمایه اجتماعی و فرصت شغلی توسط موسسه معتبر لگاتوم مورد بررسی قرار می گیرد برپایه آخرین آمار سال 2014 کشور فنلاند در رتبه هشتم بالاترین سطح رفاه اجتماعی قرار گرفته […]
    • ۲۶/۰۱/۱۳۹۴