• کاردار بولیوی: کوکا برای مردم بولیوی مقدس است

    اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی در نشستی خبری که در شهر «تاریخا» واقع در جنوب بولیوی برگزار شد، آمریکا را متهم به دستکاری آمار میزان کشت برگ کوکا (ماده اصلی برای ساخت کوکائین) در بولیوی کرد و گفت که این کشور با دستکاری آمارها سعی دارد تا شکست خود در مسیر مبارزه با مواد مخدر […]
    • ۰۳/۰۹/۱۳۹۴