• وزیر امورخارجه رومانی: سفرم به تهران نمادین نبود

    موقعیت استراتژیک ایران و رومانی در دو منطقه خاورمیانه و بالکان زمینه را جهت بسط مناسبات دو کشور در همه عرصه ها فراهم کرده است. روابط سياسي دو كشور طي ساليان متمادي، عمدتا عاري از هر گونه تنش جدي و برپايه احترام متقابل و طی سالهای اخیر، این رابطه متاثر از كيفيت مناسبات ايران با […]
    • ۲۷/۰۲/۱۳۹۵