• سفیر تایلند: ارتش تلاش می کند روح دموکراسی نمیرد

    به دنبال کودتای نظامی توسط ارتش تایلند در آبان ماه سال جاری، دولت نظامی کمیته ای را برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور تعیین کرد. به دنبال تدوین بخشی از بندهایی قانون اساسی محدودیت هایی برای برخی از گروه های سیاسی این کشور در نظر گرفته شده است. برخی از تحلیلگران روابط […]
    • ۰۴/۱۲/۱۳۹۳