آخرین خبرها

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR)

صالحی: میزبانی ایران از میلیون ها مهاجر افغان در یاد ملت ها باقی خواهد ماند

علی اکبر صالحی در دیدار با “برنارد دویل” نماینده جدید کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر رویکرد مثبت ایران در مواجه با پناهندگان افغان تاکید کرد. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »